Skip to main content

Thuyet Phap Am

Audio Preview

audio
Thuyet Phap Am
Đây là các bài thuyết pháp âm mp3 của Thầy Thích Thông Lai Trụ Trì Chùa Tầm Nguyên. Nguyên tắc của thầy và của chùa nói chung là: các dĩa thuyết pháp của thầy chỉ cho thỉnh miễn phí 100% - hoàn toàn không được để bán dưới bất cứ hình thức nào. Thầy Trụ trì Thích Thông Lai yêu cầu chư vị Phật tử đừng mua bán các dĩa thuyết pháp của Thầy. Các chư Phật tử nào không có phương tiện thỉnh tải mp3 thuyết pháp từ mạng chùa và muốn nghe hoặc để phát ra miễn phí cho đại chúng tại cơ sở của mình thì xin hãy liên lạc về chùa hoặc liên lạc trực tiếp với một trong những vị đang phát Bồ Đề tâm phát hành các dĩa mp3 thuyết pháp của thầy ở các địa phương được liệt kê dưới mục Liên Lạc trên mạng chùa www.TamNguyenTemple.org hoặc www.ChuaTamNguyen.org.

Tầm Nguyên Temple
Thầy Thích Thông Lai
18814 108th Ave SE
Renton, WA 98055
425-255-4798
ChuaTamNguyen@yahoo.com


comment
Reviews

Reviewer: Hue Tri - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - November 5, 2008
Subject: Các bài pháp âm rất bổ ích
Kính mời đại chúng thỉnh các bài pháp âm này về nghe rất có bổ ích cho đời sống tâm linh.
DOWNLOAD OPTIONS
80KBPS MP3
Uplevel BACK
In Collection
Community Audio
Uploaded by
Hue Tri
on 11/4/2008
Views
228,922
Favorites
1
Reviews
1
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Cratediggers
by Thich Thong Lai
audio
eye 253,949
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 42,587
favorite 1
comment 0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 5,410
favorite 1
comment 0
Community Audio
audio
eye 115
favorite 0
comment 0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 4,060
favorite 1
comment 0
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
audio
eye 93,312
favorite 1
comment 0
Community Audio
by Thich Thong Lai
audio
eye 7,523
favorite 1
comment 0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 7,934
favorite 1
comment 0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 22,676
favorite 1
comment 0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 4,168
favorite 1
comment 0